Santa Maria

  • Beach body gym - Santa Maria - Sal - Cape Verde

  • Bus stop - Santa Maria - Sal - Cape Verde

  • Town Square - Santa Maria - Sal - Cape Verde

  • Fishing dock at dawn - Santa Maria - Sal - Cape Verde

  • Fishing dock - Santa Maria - Sal - Cape Verde

Virtual tours