Cave

  • Hall - Na pomezi caves - Jesenik

  • Devil's stairs - Chynov cave - Chynov

  • Palm Tree - Javoricko Caves - Olomouc Region

  • Hall of shark's mouth - Na Turoldu Caves - Mikulov

  • Organ - Koneprusy caves - Koneprusy