Polna

  • Kunstatsky hall - Polna Chateau - Polna

  • Courtyard - Polna Chateau - Polna

  • Hus Square - the sculpture of the Holy Trinity - Plague Column - Polna

  • Regional Jewish Museum in Polná - Interior - Polna

  • Hus Square At The Church - Polna

Virtual tours