Roznov Pod Radhostem

  • Wooden town - Wallachian Open Air Museum - Roznov Pod Radhostem

  • Gibon park - Roznov Pod Radhostem

  • Bailiff from Velke Karlovice - Wallachian Open Air Museum - Roznov Pod Radhostem

  • Cottages from Novy Hrozenkov - Wallachian Village - Roznov Pod Radhostem

  • Wind mill from Kladnik - Wallachian Village - Roznov Pod Radhostem

Virtual tours