Golf

  • Club House - Malevil Resort - Jablonne v Podjestedi

  • Driving Range - Golf Resort Frantiskovy Lazne - Frantiskovy Lazne

  • Driving Range - Golf Club Austerlitz In Slavkov - Slavkov u Brna

  • Teeing Area - Golf Sokolov - Sokolov

  • Club House - Golf Club Austerlitz In Slavkov - Slavkov u Brna