Alberobello

  • Trulli - Alberobello - Italy

  • Trulli (3) - Alberobello - Italy

  • Trullo Siamese - Alberobello - Italy

  • Trulli (2) - Alberobello - Italy

  • Trulli - Court - Alberobello - Italy

Italy

Region: Apulia

Virtual tours