Potrefena husa

  • Restaurant - Potrefena Husa Bratislava - Bratislava - Slovakia

  • Interior - Restaurant Potrefena Husa Beerpoint Brno - Brno

  • Interior - Restaurant Potrefena Husa Zlin - Zlin

  • Interior - Restaurant Potrefena Husa Pilsen - Pilsen

  • Upstairs - Potrefena Husa Ostrava - Ostrava