Potrefena husa

  • Restaurant - Potrefena Husa Bratislava - Bratislava - Slovakia

  • Interior - Potrefena Husa Mlada Boleslav - Mlada Boleslav

  • Bar - Potrefena Husa PH+ Pilsen - Pilsen

  • Interior I. - Restaurant Potrefena Husa Ceske Budejovice - Ceske Budejovice

  • Interier I. - Restaurant Potrefena Husa Prague - New Town - New Town