Chodov

  • New park at Chodovska Tvrz - Chodov

  • Reception - Hotel Globus Prague - Chodov

  • Hairdresser's - Hotel Globus Prague - Chodov

  • Exterior - Hotel Globus Prague - Chodov

  • Large conference room - Hotel Globus Prague - Chodov

Shopping Mall

Virtual tours