Chodov

  • New park at Chodovska Tvrz - Chodov

  • Sitting by the window - Restaurant Koliba - Chodov

  • Small conference room - Hotel Globus Prague - Chodov

  • Large conference room - Hotel Globus Prague - Chodov

  • Garden - Restaurant Koliba - Chodov

Restaurants

Virtual tours