Sport

  • At The Top - Ski Jump Tower - Frenstat pod Radhostem

  • Restaurant - Kliny sport area - Kliny

  • Bobsled - Monkey Park in Spindleruv Mlyn - Spindleruv Mlyn

  • Boulder - Sport Centre Palmovka - Liben

  • Sports hall - Frenstat pod Radhostem