Stupas

  • Stupa Of Enlightenment - Hungary

  • Himalayan Cafe - Boudhanath Stupa - Kathmandu - Nepal

  • Morning rituals - Swayambhunath - Kathmandu - Nepal

  • Stupa of wisdom - Graz - Austria

  • Sunrise - Boudhanath Stupa - Kathmandu - Nepal