Wat

  • Library - Angkor Wat - Cambodia

  • Path - Bakong - Cambodia

  • First floor - Bayon - Cambodia

  • Sunrise - Angkor Wat - Cambodia

  • 2nd Level - Angkor Wat - Cambodia