Wat

  • Third terrace - Angkor Wat - Cambodia

  • Interior - Wat on the other side of the river - Luang Prabang

  • Library - Angkor Wat - Cambodia

  • First floor - Bayon - Cambodia

  • Path - Bakong - Cambodia