Gjirokastër

  • Tank - Gjirokastër Castle - Gjirokastër

  • The Path - Gjirokastër Castle - Gjirokastër

  • The Arms Museum - Gjirokastër Castle - Gjirokastër

  • Corridors - Gjirokastër Castle - Gjirokastër

  • The Sculptor - Gjirokastër - Albania

Virtual tours