Santa Maria

  • Odjo d Agua Hotel - Santa Maria - Sal - Cape Verde

  • Fishing dock - Santa Maria - Sal - Cape Verde

  • Bus stop - Santa Maria - Sal - Cape Verde

  • Church in the evening - Santa Maria - Sal - Cape Verde

  • Town Square - Santa Maria - Sal - Cape Verde

Virtual tours