Frenstat pod Radhostem

  • Sports hall - Frenstat pod Radhostem

  • Peace Square - Frenstat pod Radhostem

  • Indoor swimming pool - Frenstat pod Radhostem

  • At The Top - Ski Jump Tower - Frenstat pod Radhostem

  • Outdoor pools - Aquapark Frenstat pod Radhostem - Frenstat pod Radhostem

Restaurants

Virtual tours