Holešov

  • Entrance - Chateau Holesov - Holešov

  • Park - Chateau Holesov - Holešov

  • Study - The Šach Synagogue - Holešov

  • New Year fireworks - Holešov

  • Aerial view - Holešov

Virtual tours