Franciscan monastery

  • Franciscan Monastery Garden - Franciscan monastery - Kadaň

  • Franciscan monastery - Franciscan monastery - Kadaň

  • Clock tower - Franciscan monastery - Kadaň

  • Hallway - Franciscan monastery - Kadaň

  • Courtyard - Franciscan monastery - Kadaň

Virtual tours