Ostrov

  • The tomb mausoleum - Posvátný okrsek (Holy Precinct) - Ostrov

  • Old Square - Ostrov

  • The Convent – Piaristic College - Posvátný okrsek (Holy Precinct) - Ostrov

  • The monastery complex - Posvátný okrsek (Holy Precinct) - Ostrov

  • Chateau - Ostrov

Virtual tours