Ostrov

  • The monastery complex - Posvátný okrsek (Holy Precinct) - Ostrov

  • Aerial view - Ostrov

  • Funeral chapel of St. Anne - Posvátný okrsek (Holy Precinct) - Ostrov

  • Chateau - Ostrov

  • Mirove Square - Ostrov

Virtual tours