World Czech republic Zlin Region Pozlovice Hotel Vega+420 577 131 216 +420 724 118 110 www.hotelvega.cz
3 star hotelsAccommodationHotels 4783