Velke Mezirici

  • New Synagogue - Velke Mezirici

  • Old synagogue - Velke Mezirici

  • The Jewish cemetery - Velke Mezirici

  • Town Square - Velke Mezirici

  • Tower of St. Nicholas Church - Velke Mezirici

Virtual tours