Boudhanath Stupa

  • Himalayan Cafe - Boudhanath Stupa - Kathmandu

  • On the stupa - Boudhanath Stupa - Kathmandu

  • Sunrise - Boudhanath Stupa - Kathmandu

  • Stupa - Boudhanath Stupa - Kathmandu

  • Buddhist prayer wheels - Boudhanath Stupa - Kathmandu

Virtual tours