Stupa Nepal

  • Little stupas - Swayambhunath - Kathmandu

  • Sunrise - Boudhanath Stupa - Kathmandu

  • Himalayan Cafe - Boudhanath Stupa - Kathmandu

  • Dawn - Swayambhunath - Kathmandu

  • Buddhist prayer wheels - Boudhanath Stupa - Kathmandu

Stupas in countries

Stupa Nepal