Stupas

  • Stupa - Boudhanath Stupa - Kathmandu

  • World Peace Pagoda - Lumbini - Nepal

  • Buddhist prayer wheels - Boudhanath Stupa - Kathmandu

  • Way up - Swayambhunath - Kathmandu

  • Golden pagoda - Kushinagar - India